Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΥΦΩΝΟΜΑΧΙΑΣ ) ΜΕΡΟΣ Ι'Προετοιμαζόμενος ο Τυφών για την επίθεσή του στους Ολυμπίους θεούς όρισε φρουρό του Κωρυκίου άντρου και των υπολοίπων Αρίμων την «μισή θηρίο και μισή κόρη» δράκαινα Δελφύνη, η οποία ταυτίζεται προφανώς με την Έχιδνα, με ισχυρές ερπετοειδείς δυνάμεις υπό την διοίκησή της.Μαζί δε με αυτή, στο σπήλαιό της, έμειναν και τα τέκνα της και οι δράκοντες της Τροίας, καθώς δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμη πλήρως.Επίσης, έμειναν πάλι πίσω ως εφεδρείες του ερπετοειδούς συνασπισμού ο Φόρκυς, η Κητώ και τα υπόλοιπα τέκνα τους.

Από την αναφορά του Απολλοδώρου ότι ο Τυφών γεννήθηκε «όταν οι θεοί επικράτησαν των Γιγάντων» προκύπτει ότι η Τυφωνομαχία διεξήχθη λίγο μετά την Γιγαντομαχία και αποτελεί συνέχειά της. Δια τούτο λοιπόν και επειδή η Τυφωνομαχία ήταν πολύ ευρύτερη και δυσκολότερη από την Γιγαντομαχία, ο Ησίοδος, γράφοντας συμβολικά και συμπυκνωμένα, συγχωνεύει αυτές τις δύο θεομαχίες, αναφέροντάς της μαζί ως Τυφωνομαχία. Και καθώς η Γιγαντομαχία διεξήχθη λίγο μετά την Τιτανομαχία, ο Ησίοδος τοποθετεί την Τυφωνομαχία του λίγο μετά την δεύτερη (Θεογονία, 820: «Αλλά αφού ο Ζεύς εξεδίωξε τους Τιτάνες από τον ουρανό…»).Το λίγο μετά όμως εννοείται εις θεία-κοσμική κλίμακα, όπου οι γήινες μονάδες χρόνου είναι ασήμαντα κλάσματα της αιωνιότητος. 
Ούτως, μεταξύ αυτών των τριών θεομαχιών μπορεί να μεσολάβησαν εκαντοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες έτη.


Από την προαναφερθείσα διάρκεια ζωής των θνητών τέκνων του Τυφώνος και της Έχιδνας προκύπτει ότι η Τυφωνομαχία διεξήχθη περίπου 30.000 έτη προ του Τρωϊκού πολέμου, δηλαδή είτε περί το 31.200 π.Χ., αν δεχθούμε την συμβατική χρονολόγηση του Τρωϊκού πολέμου, είτε αρκετά νωρίτερα, αν δεχθούμε άλλες, μη συμβατικές χρονολογήσεις αυτού. Όπως και να έχη πάντως, η εκδοχή του Νόννου ότι συμμετείχε στην Τυφωνομαχία ο Κάδμος είναι καταφανώς εσφαλμένη, αφού αυτός έζησε πολύ αργότερα, πέντε γενεές προ του Τρωϊκού πολέμου.Προφανώς λοιπόν, ο Νόννος παρουσιάζει αυτή την εκδοχή για να εξάρη το γένος του Διονύσου, του οποίου παππούς ήταν ο Κάδμος.


Επίσης καταφανώς εσφαλμένη είναι και η εκδοχή του Νόννου ότι ο Τυφών έκλεψε τα αστραφτερά όπλα του Διός και αφαίρεσε τα νεύρα του, καθώς και η παρόμοια εκδοχή του Απολλοδώρου ότι ο Τυφών έκοψε τα νεύρα του Διός και τον φυλάκισε στο Κωρύκιο άντρο.Διότι ούτε αναφέρεται κάτι τέτοιο από τον αξιοπιστότατο θεόπνευστο Ησίοδο ή άλλη πηγή, ούτε είναι δυνατόν να αιχμαλωτισθή ή να χάση τα κοσμικά όπλα-δυνάμεις του ο δεύτερος μετά τον ίδιον τον Υπέρτατο Θεό στην ιεραρχία των δυνάμεων του Καλού και ανώτατο όργανο αυτού, Ύψιστος Ζεύς. 
Προφανώς δε, ο Απολλόδωρος και ο Νόννος έκαναν αυτά τα λάθη ερμηνεύοντας κυριολεκτικά μία παλαιά παράδοση για την Τυφωνομαχία στην οποία αναφέρονταν συμβολικά ως «νεύρα» του Διός κάποιες επίλεκτες Ολύμπιες δυνάμεις υπό την άμεση διοίκηση αυτού.Αυτή η παράδοσις λοιπόν πρέπει να ερμηνευθή ως εξής: Κατά την πρώτη φάση της Τυφωνομαχίας οι Τυφώνιες δυνάμεις νίκησαν και αιχμαλώτισαν αυτές τις επίλεκτες Ολύμπιες δυνάμεις, άρπαξαν τα ισχυρά ενεργειακά όπλα τους-τα οποία λειτουργούσαν παρομοίως με την βροντή, την αστραπή και τον κεραυνό του Διός, αλλά ήσαν βεβαίως πολύ υποδεέστερα αυτών-και τις φυλάκισαν στο υποχθόνιο δίκτυο του Κωρυκίου άντρου.Αλλά αργότερα, ο Ζεύς έκανε με άλλες επίλεκτες Ολύμπιες δυνάμεις, με υποδιοικητές τον Ερμή και τον Αιγίπανα, καταδρομική επιχείρηση στο Κωρύκιο άντρο, απελευθέρωσε τους αιχμαλώτους Ολυμπίους και ανέκτησε τα όπλα τους.
Επίσης καταφανώς εσφαλμένη είναι η εκδοχή του Απολλοδώρου και του Αντωνίνου Λιβεράλη ότι όλοι οι Ολύμπιοι θεοί πλήν του Διός-κατά τον πρώτο-ή πλήν του Διός και της Αθηνάς-κατά τον δεύτερο-μεταμορφώθηκαν εις ζώα για να διαφύγουν από τον Τυφώνα.Διότι δεν είχαν ανάγκη να πράξουν τούτο, αφού ως συγγενείς του Διός και αθάνατα πνευματο-ενεργειακά όντα, με ικανότητες υλοποιήσεως και αποϋλοποιήσεως κατά βούληση, αορατότητος και τηλεμεταφοράς, δεν ήταν δυνατόν να φονευθούν ή να αιχμαλωτισθούν από τον Τυφώνα. 

Προφανώς δε, ο Απολλόδωρος και ο Αντωνίνος Λιβεράλης έλαβαν αυτή την εσφαλμένη εκδοχή από μία παλαιά Αιγυπτιακή παράδοση που εξηγούσε ούτως τις ζωόμορφες απεικονίσεις των θεών στην Αίγυπτο-οι περισσότεροι των οποίων ήσαν τοπικές εκδοχές των Ολυμπίων θεών.

Από τις αναφορές του Ησιόδου ότι κατά την Τυφωνομαχία «φρικτά αντήχησαν η γαία ολόγυρα και ο υπεράνω της ευρύς ουρανός, καθώς και ο πόντος, τα ρεύματα του Ωκεανού και τα Τάρταρα της γαίας», «κόχλαζαν πάσα η χθών και ο ουρανός και η θάλασσα» και «έτρεμαν ο Άδης, ο οποίος άρχει των υποχθονίων νεκρών, και οι υποταρτάριοι Τιτάνες, οι οποίοι ευρίσκονται πέριξ του Κρόνου» και από την αναφορά του Νόννου ότι κατά την Τυφωνομαχία ο Τυφών επιτέθηκε στους πλανήτες και τους αστερισμούς του ουρανού προκύπτει ότι η Τυφωνομαχία-εις αντίθεση με την Γιγαντομαχία, η οποία διεξήχθη εις γήινη κλίμακα-διεξήχθη εις συμπαντική κλίμακα: Είχε ως επίκεντρο τον πλανήτη μας και ως κύρια περιφερειακά πεδία το υπόλοιπο ηλιακό σύστημά μας, τον γαλαξία μας, την Τοπική Ομάδα1 και μέρη του Ταρτάρου-υποσύμπαντος, ενώ έγιναν συγκρούσεις και εις πολλούς άλλες γαλαξίες, οι οποίοι ανήκουν αστρονομικά στους αστερισμούς που αναφέρει ο Νόννος ως πεδία της Τυφωνομαχίας.
2 Αυτός ο πανσυμπαντικός πόλεμος λοιπόν, ο οποίος είχε ως διακύβευμα την παγκόσμια κυριαρχία (Θεογονία, 836-838: «Και ανεπανόρθωτο έργο θα τελούταν εκείνη την ημέρα, καθώς αυτός θα γινόταν βασιλεύς θνητών και αθανάτων, αν δεν τον αντιλαμβανόταν ταχέως ο πατήρ θνητών και αθανάτων»), είναι αναμφιβόλως ο μέγιστος και σημαντικότερος πόλεμος μέχρι σήμερα3.Προφανώς δε, ταυτίζεται με τον αναφερόμενο από τον Κολλίερ Μεγάλο Γαλαξιακό Πόλεμο.
Στο Ταρτάρειο δε πεδίο της Τυφωνομαχίας είχαν πρωταρχική συμμετοχή οι πανίσχυροι Εκατόγχειρες, οι οποίοι, όπως αναφέρει ο Ησίοδος, φρουρούν τις κεντρικές πύλες του Ταρτάρου-υποσύμπαντος και τους εκεί εγκλείστους Τιτάνες:
«Εκεί, υπό τον ομιχλώδη ζόφο (στον Τάρταρο), έχουν κρυφθεί οι θεοί Τιτάνες, με την βούληση του νεφεληγερέτου (=συννεφοσυγκεντρωτή) Διός
[εντός γεμάτου μούχλα χώρου, στα έσχατα της πελώριας γαίας].
Και δεν είναι δυνατόν να εξέλθουν.

Χάλκινες θύρες λοιπόν επέθεσε ο Ποσειδών και τείχος τις περιτρέχει εκατέρωθεν.
Εκεί κατοικούν ο Γύης, ο Κόττος και ο μεγαλόψυχος Βριάρεως,
ως πιστοί φύλακες του αιγιόχου (=φέροντος την αιγίδα) Διός».(Θεογονία, 729-735).
Οι Εκατόγχειρες είναι λοιπόν οι ενδιάμεσοι μεταξύ του σύμπαντός μας και του Ταρτάρου-υποσύμπαντος, ελέγχοντας, με ισχυρές Ολύμπιες δυνάμεις υπό την διοίκησή τους, την πρόσβαση μεταξύ αυτών των δύο κόσμων.
Ο Τυφών όμως, όντας ισχυρότερος ακόμη και από τους Εκατόγχειρες, κατόρθωσε να παρακάμψη την φρουρά τους χρησιμοποιώντας τον περιφερειακό Ταρτάρειο δίαυλο που απολήγει στο σπήλαιο της Έχιδνας και να έλθη στο σύμπαν μας με Ταρτάρειες/μοχθηρές δυνάμεις. 
Αλλά οι Εκατόγχειρες παρέμειναν στην προκεχωρημένη θεση τους και κατά την επακολουθήσασα Τυφωνομαχία απέτρεψαν την απόδραση των αποστατών Τιτάνων και την συνένωσή τους με τους Τυφωνίους, εμπόδισαν την έλευση περαιτέρω Ταρταρείων/μοχθηρών δυνάμεων στο σύμπαν μας και αντεπιτέθηκαν νικηφόρα κατά των δυνάμεων του Κακού εντός του ιδίου του Ταρτάρου-υποσύμπαντος.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.Η Τοπική Ομάς είναι το γαλαξιακή ομάς στην οποία ανήκει ο γαλαξίας μας, η οποία αποτελείται από περίπου 54 γαλαξίες.Οι μέγιστοι εξ αυτών είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας και ο γαλαξίας μας, μεταξύ των οποίων ευρίσκεται το βαρυτικό κέντρο της Τοπικής Ομάδος.
2.Δηλαδή, φαίνονται από την Γή στις περιοχές αυτών των αστερισμών.
3.Φυσικά, ο μέγιστος και σημαντικότερος πόλεμος όλων των εποχών θα είναι η περιγραφομένη στην Αποκάλυψη του Ιωάννου τελική σύγκρουσις μεταξύ των δυνάμεων του Καλού και του Κακού, η οποία θα καταλήξη στην οριστική συντριβή των δευτέρων.

ΔΗΜΟΘΟΙΝΙΑ

ΣυνεχίζεταιΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

1)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (A' ΜΕΡΟΣ)


2)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ Β' ΜΕΡΟΣ (Ο ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ)


3)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (Η ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑ) Γ΄ΜΕΡΟΣ


4) ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΛΕΓΡΑΙΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ) Δ΄ ΜΕΡΟΣ

5)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ ( ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ ) Ε΄ ΜΕΡΟΣ6)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (ΤΟ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΕΣ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΧΙΔΝΑΣ) ΜΕΡΟΣ ς΄


7)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΟΣ) ΜΕΡΟΣ Ζ΄8)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤHΣ ΕΧΙΔΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ) ΜΕΡΟΣ Η΄


9)ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΠΕΤΟΕΙΔΩΝ (EΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ ΤΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΧΙΔΝΑΣ) ΜΕΡΟΣ Θ΄

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου