Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

H ημέρα του "π" π= 3, 14 15 9 26 53 589…
Η 14η Μαρτίου (03/14) κάθε έτους είναι η ημέρα του "π", καθώς τα τρία πρώτα ψηφία του συμπίπτουν με αυτή την ημερομηνία. Ειδικά φέτος, 03/14/15 που η χρονολογία συμπίπτει με τα δύο επόμενα ψηφία του π, πρόκειται για την «ημέρα πί του αιώνα». Στις 9:26:53 της ίδιας μέρας θα είναι «η στιγμή του πι».
Χρησιμοποιείστε το link http://mypiday.com/ και εντοπίστε στην άπειρη σειρά ψηφίων του αριθμού "π", το δικό σας τμήμα, αυτό που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής σας, ή οποιαδήποτε άλλη σημαντική ημερομηνία για σας!
Ο "π" είναι ο πιο γνωστός άρρητος αριθμός, δηλαδή έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία που δεν επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά. Έτσι μπορούν να εμφανιστούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αριθμών.

http://mypiday.com/ 
Houston, we've got problems.

Με την ευκαιρία του εορτασμού της «ημέρας του π», η NASA καλεί τους μαθητές να λύσουν τέσσερα προβλήματα στα οποία γίνεται χρήση της σταθεράς του π:


http://www.jpl.nasa.gov/education/index.cfm?page=430

- να υπολογίσουν πόσες φορές έχουν περιστραφεί οι ρόδες του ρόβερ Opportunity στην διάρκεια των 11 ετών που βρίσκεται στην επιφάνεια του Άρη,
- να υπολογίσουν πόσες φωτογραφίες από το σκάφος Dawn θα χρειαστούν ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της Δήμητρας,
- να υπολογίσουν τον όγκο νερού που μπορεί να φιλοξενεί η Ευρώπη, ο δορυφόρος του Δία και
- να υπολογίσουν το ποσοστό του σήματος του Voyager 1 που φτάνει στην Γη.

http://www.jpl.nasa.gov/education/index.cfm?page=430

Όμιλος Φίλων Αστρονομίας

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου