Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Ὅταν ἀπασχολῷ τὸ μυαλό μου μὲ τοὺς φόβους μου…

Τότε ὅλη ἡ ἡμέρα μου, ἡ ζωή μου, ἀκόμη καὶ τὸ μέλλον μου ἀπασχολοῦνται μόνον μὲ τοὺς φόβους μου.
Δὲν ἀφήνω χῶρο γιὰ νὰ εἰσέλθῃ τὸ νέον, τὸ ὄραμα, τὸ ὄνειρο.
Ὅταν ἡ ζωή μου εἶναι βίος, βαρὺς κι ἀσήκωτος, τότε δὲν μπορῶ νὰ φαντασθῷ τὸ πῶς εἶναι νὰ ζῷ ἐλεύθερος.


Ὅταν ἡ σκέψις μου περιστρέφεται γύρω ἀπὸ ὑποθετικὲς καταστάσεις, γεμάτες ἀρνητισμό, τότε δὲν ἐπιτρέπω σὲ αὐτὴν τὴν σκέψιν μου νὰ ἀνοίξῃ πανιὰ καὶ νὰ πετάξῃ πρὸς τὸ αὔριο, δίχως ἁλυσίδες.

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου